KVS RO Ranchi Gallery » celebration-of-internation-yoga-day-21.06.2015